Celkovo 40 390 maturantov zo 684 stredných škôl čakajú tento týždeň písomné maturity. V dňoch od 15. do 18. marca 2022 sa budú overovať ich znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinského jazyka. Z celkového počtu maturantov je vyše 2 000 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Maturitné testy kontroloval trojnásobný počet recenzentov a dodatočne ich posudzovali aj samotní učitelia. Žiaci budú mať v tomto školskom roku navýšený čas na riešenie testov o 15 minút.

ilustračná foto

„Maturitné testy boli pripravené s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Testy zo slovenského jazyka a literatúry oproti predošlým rokom kontrolovalo až 15 recenzentov, oproti bežnému počtu 4 či 5. Navyše testy posudzovali aj učitelia stredných škôl s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Tí sa zhodli, že testy sú vhodné a môžu byť zadané maturantom v tomto školskom roku,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Týždeň písomných maturít v utorok 15. marca 2022 otvorí externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať takmer 37 000 žiakov. Z predmetu maďarský jazyk a literatúra to isté čaká 1 600 rovesníkov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

V stredu 16. marca 2022 budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Najčastejšie si maturanti opäť vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 34 900 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk
(1 217 žiakov) a ruský jazyk (687 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 21 maturantov, španielsky jazyk 14 a 1 žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka.

„Všetkým maturantom držíme palce počas tohto maturitného týždňa. Veríme, že aj napriek dištančnému vzdelávaniu sa im podarí úspešne ukázať, čo sa počas štúdia na strednej škole naučili a budú dobre pripravení aj do ďalších životných skúšok,“ uviedla pred zajtrajším prvým dňom písomných maturít riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.

Nasledujúci deň, vo štvrtok 17. marca 2022, čaká externý test z matematiky takmer 5 000 maturantov na Slovensku. Matematiku si ako voliteľný alebo dobrovoľný predmet vyberalo približne 12,3 % z celkového počtu maturujúcich žiakov.

Maturitný týždeň uzavrie v piatok 18. marca 2022 externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín. V prípade slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude písať obe z uvedených častí približne 1 600 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 27 maturantov.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko v utorok a piatok o 12.20 hod. a zverejnené na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (https://www.minedu.sk/), Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (https://www.nucem.sk/), CVTI SR – školských výpočtových stredísk (https://www.svs.edu.skhttps://maturita.svsbb.sk/). Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní v stredu zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať
4. mája 2022 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 5. – 10. mája 2022.

Náhradný termín písomných maturít, ktorý je určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 5. –  8. apríla 2022. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra 2022.
Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2022 sú dostupné na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania – https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

Zdroj:  – Tlačové správy – Ministerstvo