Jedným z okamžitých opatrení, ktoré rezort školstva zrealizoval v súvislosti so situáciou na Ukrajine, sú aj intervenčné psychologické tímy. Tých je aktuálne 62 a nachádzajú sa v každom kraji na Slovensku. Ich cieľom je poskytnúť adekvátnu starostlivosť o deti a žiakov. Pomoc však poskytujú aj rodičom týchto detí či školám, ktoré chcú žiakov z Ukrajiny vzdelávať. K dispozícii sú aj ukrajinsky hovoriaci odborníci. Poskytovať zároveň budú aj metodickú podporu pre ukrajinských učiteľov či odborných zamestnancov škôl, ktorí sa budú chcieť zamestnať na školách.

Zdroj: 20.03.2022 – Tlačové správy – Ministerstvo