S. SÍTHOVÁ: Rodičom a deťom utekajúcim pred vojnou pomáhajú v teréne intervenčné psychologické tímy

Od MarianO

Jedným z okamžitých opatrení, ktoré rezort školstva zrealizoval v súvislosti so situáciou na Ukrajine, sú aj intervenčné psychologické tímy. Tých je aktuálne 62 a nachádzajú sa v každom kraji na Slovensku. Ich cieľom je poskytnúť adekvátnu starostlivosť o deti a žiakov. Pomoc však poskytujú aj rodičom týchto detí či školám, ktoré chcú žiakov z Ukrajiny…

Pomoc žiakom z Ukrajiny

Od MarianO

Konkrétna pomoc pre žiakov z Ukrajiny a školy, ktoré ich zaradia do vyučovania. Rezort školstva vyčlenil jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny, ktorý sa bude vzdelávať na tunajšej základnej alebo strednej škole. Zároveň budú podporené aj jazykové kurzy pre deti cudzincov, školám budú preplácané cez takzvané dohodovacie konanie. Vďaka „Lex Ukrajina“ bude…

21. marec sa okrem Svetového dňa Downovho syndrómu niesol aj v duchu globálneho vzdelávania

Od MarianO

Stratégia globálneho vzdelávania na roky 2022-2026 má ambíciu byť silným pilierom a doplnkom kurikulárnej reformy a stratégie celoživotného vzdelávania. Rezort školstva si uvedomuje, že v súčasnosti je potrebné rozšíriť zručnosti pedagógov pri vedení diskusií a zastrešovaní dôležitých tém, ktoré prinášajú spoločenský vývoj a súvisia s novými globálnymi výzvami. Rovnako to platí aj pre žiakov a…

Load more