Vysokoškolskí študenti utekajúci pred vojnou budú môcť dokončiť svoje štúdium na slovenských vysokých školách. Tým rezort školstva prerozdelí na takýchto študentov 1,8 milióna eur. Preplácať bude aj jazykové kurzy. Ministerstvo zároveň predstavilo sankcie v súvislosti s inváziou na Ukrajine. Prerušená bude spolupráca vo vede, výskume aj pri výmene ruských študentov.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis

Ministerstvo školstva pripravilo prvý balík pomoci ukrajinským vysokoškolákom, ktorý zahŕňa dve formy podpory. „Prvou je finančná pomoc. Rezort školstva vyčlenil 1,875 milióna eur
na podporu prijímania študentov zasiahnutých konfliktom. Na každého študenta tak vysoká škola dostane až 2500 eur a prijať bude môcť 1000 študentov, ktorí chcú v štúdiu pokračovať na Slovensku,“
 upresnil štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

Školy si to budú môcť refundovať aj spätne od začiatku invázie, čiže od 24.2.2022.

Druhým opatrením je preplácanie jazykových kurzov pre ukrajinských študentov. „V rámci rozvojových projektov je vyčlenených ešte dva a štvrť milióna eur na podporu centier jazykovej prípravy a poradenských služieb. Touto cestou dávame ukrajinským študentom možnosť sa čo najrýchlejšie a najplynulejšie zapojiť do výučby,“ doplnil štátny tajomník.

Ministerstvo školstva je zároveň aj v intenzívnom kontakte s vysokými školami a Ústredným krízovým štábom, na ktorom sa dolaďujú ďalšie formy podpory. Zo stretnutí vyplynula nutnosť zaviesť aj viaceré legislatívne zmeny. „Prvá časť z nich je už pripravená v novele vysokoškolského zákona a rieši napríklad to, akým spôsobom možno prijímať študentov, keď nemajú so sebou potrebné dokumenty, napríklad maturitný doklad, a takisto zahrnie
do sociálnych štipendií aj študentov zasiahnutých konfliktom,“
 ozrejmil Paulis. Týmto študentom budú zároveň odpustené poplatky za anglické študijné programy. Ak prídu na akademickú mobilitu, nebudú musieť predkladať doklady o doterajšom dosiahnutom vzdelaní. Overenie a zaradenie študentov je na každej vysokej škole.

Ďalšie zjednodušenie prinesie aj zákon o uznávaní dokladov, ktorý je aktuálne v parlamente. Po novom by sa tak už nemuseli vyžadovať osvedčené kópie dokladu a rozhodnutia o vzdelaní pre zdravotných pracovníkov, bolo by odpustené prikladanie potvrdenia o oprávnení vysokej školy z tretej krajiny a zároveň by sa uznal stupeň vzdelania aj pri tretích krajinách. Úpravou má prejsť aj Fond na podporu vzdelávania, ktorý by sa mal rozšíriť aj o osoby, ktoré boli zasiahnuté ozbrojeným konfliktom.

Ministerstvo školstva zaviedlo aj sankčné opatrenia pre Ruskú federáciu v súvislosti s inváziou na Ukrajine. Najzásadnejšie je zastavenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu s Ruskom a takisto aj v oblasti výmeny študentov. Toto prerušenie sa týka aj ruských inštitúcií, ktoré priamo patria pod Ruskú federáciu. „To znamená, že bilaterálne projekty nebudú financované, nebudeme posielať vládnych štipendistov do Ruska, ale takisto nebudeme prijímať ani vládnych štipendistov z Ruska. Tie financie, ktoré takto ušetríme, budú poskytnuté na podporu ukrajinských študentov a vedcov,“ uzavrel Paulis.

Zdroj: 19.03.2022 – Tlačové správy – Ministerstvo