21. marec sa okrem Svetového dňa Downovho syndrómu niesol aj v duchu globálneho vzdelávania

Od MarianO

Stratégia globálneho vzdelávania na roky 2022-2026 má ambíciu byť silným pilierom a doplnkom kurikulárnej reformy a stratégie celoživotného vzdelávania. Rezort školstva si uvedomuje, že v súčasnosti je potrebné rozšíriť zručnosti pedagógov pri vedení diskusií a zastrešovaní dôležitých tém, ktoré prinášajú spoločenský vývoj a súvisia s novými globálnymi výzvami. Rovnako to platí aj pre žiakov a…

Vyhlásenie k ruskej vojne na Ukrajine a medzinárodnému športu

Od MarianO

Na základe spoločného medzinárodného stretnutia ministrov zodpovedných za šport k situácii na Ukrajine, na ktorom sa v mene ministerstva zúčastnil štátny tajomník pre šport Ivan Husár, sa v súvislosti so športom a účasťou športovcov Ruska a Bieloruska na športových podujatiach krajiny dohodli na nasledovnom spoločnom vyhlásení: štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár “Nevyprovokovaná…

Load more