S. SÍTHOVÁ: Rodičom a deťom utekajúcim pred vojnou pomáhajú v teréne intervenčné psychologické tímy

Od MarianO

Jedným z okamžitých opatrení, ktoré rezort školstva zrealizoval v súvislosti so situáciou na Ukrajine, sú aj intervenčné psychologické tímy. Tých je aktuálne 62 a nachádzajú sa v každom kraji na Slovensku. Ich cieľom je poskytnúť adekvátnu starostlivosť o deti a žiakov. Pomoc však poskytujú aj rodičom týchto detí či školám, ktoré chcú žiakov z Ukrajiny…

Pomoc žiakom z Ukrajiny

Od MarianO

Konkrétna pomoc pre žiakov z Ukrajiny a školy, ktoré ich zaradia do vyučovania. Rezort školstva vyčlenil jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny, ktorý sa bude vzdelávať na tunajšej základnej alebo strednej škole. Zároveň budú podporené aj jazykové kurzy pre deti cudzincov, školám budú preplácané cez takzvané dohodovacie konanie. Vďaka „Lex Ukrajina“ bude…