Pomoc žiakom z Ukrajiny

Od MarianO

Konkrétna pomoc pre žiakov z Ukrajiny a školy, ktoré ich zaradia do vyučovania. Rezort školstva vyčlenil jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny, ktorý sa bude vzdelávať na tunajšej základnej alebo strednej škole. Zároveň budú podporené aj jazykové kurzy pre deti cudzincov, školám budú preplácané cez takzvané dohodovacie konanie. Vďaka „Lex Ukrajina“ bude…

Vyhlásenie k ruskej vojne na Ukrajine a medzinárodnému športu

Od MarianO

Na základe spoločného medzinárodného stretnutia ministrov zodpovedných za šport k situácii na Ukrajine, na ktorom sa v mene ministerstva zúčastnil štátny tajomník pre šport Ivan Husár, sa v súvislosti so športom a účasťou športovcov Ruska a Bieloruska na športových podujatiach krajiny dohodli na nasledovnom spoločnom vyhlásení: štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár “Nevyprovokovaná…